Leikkipuistot ovat leikkimiseen tarkoitettuja alueita jotka voivat olla joko ulkona tai sisätiloissa ja niissä on leikkimiseen tarkoitettuja, yleensä kiinteitä kalusteita. Leikkipuistojen luonteeseen kuuluu se, että ne ovat yleensä ulkona, julkisia, valvomattomia ja kaikille avoimia. Leikkipuistot on tehty yleensä lasten tai…